Larang Bermain Di Situs Judi Slot Online

Judi Slot Online Isisoasis – Judi slot online adalah situs penyedia permainan judi online yang cukup terkenal di masyarakat. Dalam islam permainan judi online sangat dilarang karena bertentangan dengan syariat agama.

 

Judi slot online adalah permainan judi di situs jini biasanya diakses dengan memanfaatkan internet dan teknologi yang ada. Dalam Islam, judi adalah salah satu hal yang dilarang oleh Allah SWT. Lalu bagaimana dengan hukum judi online menurut Islam. Menarik untuk dikupas mengenai hukum yang berlaku terkait permainan judi onlinesitus permainan judi online di Indonesia.

Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan berbagai konflik baik yang transparan maupun yang tersembunyi, baik secara eksternal maupun internal dalam masyarakaat khususnya para pengguna game.

 

Dalam islam Judi sangat dilarang karena hal – hal berikut ini :

 

Judi Online Adalah Perbuatan Haram

Judi online termauk di situs judi slot online adalah sebuah aktivitas praktik judi untuk mengundi untung dan rugi. Bila pemain mendapatkan keberuntungan, maka akan tembus dan memperoleh uang banyak. Tetapi, bila sedang siang, maka akan dengan mudah kehilangan banyak orang.

Apapun itu praktik dan bentuk judinya bisa dikatakan bahwa itu merupakan kegiatan taruhan untuk mencari menang dan kalah dengan hadiah tertentu. Ada firman yang menyatakan bahwa setiap permainan dengan dua pilihan untung dan rugi yang dilakukan oleh peserta, permainan tersebut adalah judi.

 

Perbuatan judi slot online ini sangat dilarang agama dan sudah ada dalilnya yang menyatakan bahwa berjudi, minum khamr, korban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah amalan dan perbuatan setan yang penuh dosa.

Pemenang pertama mendapat hadiah yang amat menggiurkan. Lalu, pemenang kedua, ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Pada saat ini bahkan telah ada klub khusus judi (kasino) yang di dalamnya ada alat judi khusus yang disebut rolet khusus untuk permainan dosa besar tersebut seperti situs judi slot online salah satu game online yang cukup diminati oleh beberapa masyarakat luas.

 

Fenomena yang terjadi pada era globalisasi saat ini dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada pola perilaku sosial tertentu. Perilaku sosial masyarakat cenderung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman yang serba kompleks akibat kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi.

Berbagai kemajuan tersebut juga berdampak pada melemahnya nilai-nilai social yang ada dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai masalah sosial termasuk dari dampak penggunaan permainan games online.

 

Oleh karenanya, adaptasi atau penyesuaian diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang hiperkompleks menjadi tidak mudah.

Sebagai umat Islam yang baik, sudah seharusnya Anda menjauhi perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut justru akan menambah dosa Anda saat di dunia.

 

Hal Buruk dari Judi Online 

Ada beberapa bentuk celaan yang ditujukan untuk judi online seperti di situs judi slot online dalam agama Islam. Yang pertama adalah judi merupakan perbuatan najis dan dosa. Judi juga perbuatan setan. Judi harus dijauhi agar tidak menjerumuskan Anda dalam dosa.

Meninggalkan judi online adalah suatu keberuntungan. Judi online merupakan salah satu alat yang dipakai setan untuk menimbulkan permusuhan dan membuat kaum muslimin lupa dengan waktu sholat. Dengan banyaknya hal buruk dalam Islam, sudah sepantasnya Anda tidak bermain judi. Dan bagi Anda yang masih bermain judi, sebaiknya berhenti untuk melakukannya.

 

Hukum Judi Online 

Apapun permainan judi dilarang oleh agama. Baik Anda melakukan judi online tanpa ataupun dengan taruhan. Banyak orang yang bertanya – tanya jika bermain judi online tanpa taruhan apakah masih haram. Hukum judi online menurut Islam adalah haram dan sangat terlarang. Hal ini berlaku baik Anda bermain judi dengan taruhan ataupun tidak memberikannya.

Bukan berarti jika Anda bermain judi online termasuk di situs tanpa taruhan itu diperbolehkan oleh agama. Semuanya sama saja hukumnya dan dilarang oleh Allah. Siapapun yang mencoba melakukan judi, maka dosa besar sudah menantinya. Perbedaanya adalah tingkatan hukum permainan judi itu sendiri.

 

Bila Anda memainkan judi online tanpa taruhan, maka hal ini tetap haram hanya saja tingkatannya lebih ringan dibandingkan dengan taruhan. Tetapi, tetap satu kata yaitu hukum judi online adalah haram dan terlarang bagi kaum muslimin.

Hukum judi online menurut Islam sudah dijelaskan dalam beberapa dalil Al Qur’an yang tetap menyatakan semua jenis dan kegiatan judi termasuk larangan dan haram. Jika Anda melanggarnya, maka sama saja menantang Allah SWT.

 

Judi online ini terdiri dari berbagai jenis permainan baik kartu, bola, kasino, dan lain – lain. Semua jenis judi online termasuk di situs judi slot online ini adalah haram. Ada alasan yang mendasari kenapa ini haram yaitu dikarenakan judi online menyesatkan dan melalaikan para penjudi. Ini berdampak buruk terhadap kehidupannya.

Risiko Bermain Judi Slot MEGA888 Dalam Talian mengikut Undang-undang Malaysia

Judi Slot MEGA888 Dalam Talian – Ramai orang yang mempunyai masa yang banyak untuk melakukan aktiviti setiap hari tetapi bagaimana jika awak melakukan aktiviti yang negatif seperti berbau mengenai perjudian slot dalam talian, tentu ini ialah perbuatan yang salah bagi awak untuk melakukan aktiviti buruk ini sebab boleh merugikan diri sendiri.

Segala jenis perjudian dalam talian tiada yang dapat membuat awak menjadi kaya atao mempunyai banyak wang tentunya jika awak ketagih bermain perjudian dalam talian ini akan membuat hidup awak lebih sukar ke hadapan nya kerana awak sudah sangat ketagih bermain jenis perjudian slot dalam talian ini dan membuat awak banyak berhutang dengan Ceti Haram.

Banyak Syarikat di Malaysia yang merupakan Ejen rasmi untuk bermain perjudian slot dalam talian seperti XE88 APK, MEGA888 APK, dan juga paling popular ialah 918Kiss APK mereka suma ialah penyedia platform untuk permainan judi slot dalam talian. Tetapi ini semua dilarang dalam Undang-undang Jenayah di Negara Malaysia.

Bermain perjudian slot dalam talian juga menjadikan seseorang tidak menyukai pekerjaan yang serius dan pekerjaan yang bermanfaat. Orang seperti itu secara beransur-ansur kehilangan rasa hormat terhadap usaha manusia dan menjadikan orang untuk melakukan jenayah kerana tak mahu bekerja.

Anda ingin tahu ? Apa sahaja risiko kerana ketagihan Bermain perjudian slot dalam talian, Sila rujuk perkara berikut ini :

Ditangkap di Penjara dan Membayar Denda Besar
Betul ini salah satu hukuman berat bagi anda yang melanggar undang-undang Kerajaan di Negara Malaysia. Jika anda terangkap bermain perjudian dalam talian ini maka hukuman yang anda dapat ialah sekatan yang teruk.

Seperti yang dinyatakan dalam :

AKTA 559
AKTA KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997
BAHAGIAN III – KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA
Seksyen 18. Berjudi.

(1) Mana-mana orang yang berjudi, atau didapati berada di rumah judi, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
(2) Dalam seksyen ini, “rumah judi” ertinya mana-mana premis, termasuk bilik, pejabat atau gerai, sama ada terbuka atau tertutup, yang digunakan atau disimpan bagi maksud perjalanan apa-apa permainan yang keputusannya bergantung kepada nasib atau campuran kemahiran dan nasib, sama ada dibenarkan oleh mana-mana undang-undang lain atau sebaliknya, untuk mendapatkan wang atau nilai wang.

Ketagihan Bermain Judi Membuat Kita Melupakan Allah SWT
seseorang yang ketagihan bermain perjudian slot dalam talian mengabaikan tugasnya kepada Penciptanya iaitu Allah SWT. dia menunda doanya, bahkan meninggalkannya sama sekali. Dia menjadi mangsa kerakusan wangnya sendiri.
Sekiranya seseorang tak dapat mengekalkan fitrahnya, Agama tak lagi mempunyai makna baginya dalam aktiviti sehariannya.

Islam – atao apa sahaja agama yang dinamakan – mesti membolehkan seseorang bangkit di atas persekitaran fizikalnya untuk memperkasakan diri rohani. Walaupun berjudi ialah Kes Jenayah seperti minum alkohol, yang mengganggu keseimbangan emosi seseorang dan merosakkan kemampuan intelektual seseorang.
Perlu diperhatikan bahawa Al-Quran menyebutkan kedua-dua jenayah ini bersama-sama.

Perjudian Slot MEGA888 Dalam Talian Menghasut Kebencian dan Dengki
Islam mengajarkan bahawa hak untuk harta tanah dibina melalui norma masyarakat yang diakui oleh Agama Islam sendiri. Ini adalah hak suci dan tiada harta boleh diambil darinya kecuali melalui pertukaran, penjualan, atau amal yang sah.

Berjudi melanggar norma ini; dan akibatnya, perjudian menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia kerana bermain perjudian dalam talian itu bersifat taruhan dan ada individu yang menang dan juga ada yang kalah malah sampai mengalami kerugian besar dalam 1 individu.

Berhutang Kepada Rakan Dekat dan Ceti Haram
Kerana ketagihan bermain perjudian dalam talian dan sudah kehabisan modal untuk bertaruh maka pencetus berhutang kepada Rakan-rakan dekat atao Ceti haram itu kerana mahu bermain perjudian dalam talian lagi.

Ini ialah satu cara yang paling membawa maut kepada diri sendiri. Kerana jika anda banyak berhutang kepada Rakan Dekat atao Ceti Haram secara automatik anda mesti tertekan dan keliru tentang bagaimana membayar wang itu kepada Rakan dan Ceti haram itu ini lah membuat awak melakukan jenayah dan boleh membunuh diri sendiri.

Jadi stop lah untuk tidak bermain perjudian slot dalam talian lagi sebelum PDRM datang dan tangkap anda masuk ke penjara atau membayar denda besar kerana sudah melanggar Undang-undang Jenayah di Negara Malaysia harap anda boleh berubah sebelum terlambat.